Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu

 

Zakres merytoryczny:

 

 • Światowe trendy w praniu pieniędzy
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – wprowadzenie
 • Regulacje międzynarodowe dotyczące prania pieniędzy
 • Przepisy krajowe w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • Przepisy ustawy - interpretacje GIIF, GIODO i KNF
 • Podmioty zaangażowane w walkę z praniem brudnych pieniędzy
 • Identyfikacja i rejestracja klienta
 • Analiza klientów i transakcji
 • Ocena klientów i transakcji
 • Systemy używane do analizy transakcji
 • Metody wyszukiwania informacji o klientach
 • Transakcje podejrzane , sposoby identyfikacji
 • Metody analizy transakcji
 • Ujawnianie informacji będących tajemnicą bankową
 • Zasady przekazywania informacji przez instytucje zobowiązane
 • Planowane zmiany w zakresie rejestracji transakcji
 • Planowane zmiany w przepisach międzynarodowych

   

Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę Philip Carter Training Group

 

Metoda szkolenia  

Warsztaty przeprowadzone na najwyższym poziomie, prezentacje, przykłady, dyskusje, ćwiczenia w grupach

 

Ilość dni: 1

 

Cena : 650 PLN

 (cena zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch)

 

 

Miejsce i Termin Szkolenia :

13.12.2013 Warszawa
17.01.2014 Warszawa

 

 

Wykładowca :  

 Doktor nauk prawnych, od ponad 20 lat związany z organami ścigania, w szczególności w obszarze zwalczania przestępczości finansowej, wiele lat dydaktyk a następnie Dyrektor w Instytucie Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w latach 2006-2009 dyrektor gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego; od 1997r. wykładowca Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów; uczestnik wielu konferencji międzynarodowych i krajowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa w bankach; autor komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu; ekspert Rady ds. Informacji Finansowej oraz Multydyscyplinary Group of Organized Crime przy Radzie Europejskiej.

 

 

Warunki zgłoszenia                                    Formularz zgłoszeniowy